De laatste loodjes

Welkom assessoren,

Mijn naam is Lennert van Driel (23) en dit is mijn afstudeerblog. Ik heb mijn blog ingedeeld in vier deelonderwerpen. Hieronder lees je een korte uitleg van de onderwerpen die in het teken staan van mijn eindassessment op de Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg.

Portfolio
In mijn portfolio staan al mijn artikelen die ik als freelancer of in mijn vrije tijd heb geschreven. Bijgaand schrijf ik aan welke kernkwaliteiten ik met het desbetreffende artikel voldoe.

Minor & Stage
Tijdens mijn laatste jaar op de FHJ heb ik een stage afgerond en een minor gevolgd in de Verenigde Staten (Boston). Hier wil ik de lezer een inkijkje geven in mijn stageverslagen en beschrijven hoe mijn tijd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan was. Wat heb ik geleerd? Wat is een eyeopener voor eventuele opvolgers? En waarom zou iedereen een keer in het buitenland moeten studeren?

Eindreflectie
Hier plaats ik mijn afstudeerreflectie (Hoe onafhankelijk is de reisjournalist?) die ik geschreven heb naar aanleiding van mijn stage bij TravMagazine.

About me
In dit deelonderwerp beschrijf ik stukje van mijn privéleven, mijn journalistieke loopbaan tot nu toe en mijn plannen voor de toekomst.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s